Bennys Blog

– om alt, der bevæger sig indenfor moderne femkamp

Skyde-træning

Sigt rigtigt – skydetræning for begyndere

Dette er første del af en serie artikler om skydetræning. I denne artikel ’sigter’ jeg på begynder-skytten og trænere/forældre. I de kommende artikler vil jeg gradvist arbejde mig frem mod at fortælle om, hvad der skal til for at man blive en topskytte.

Hvis man ikke har været specielt interesseret i skydning, inden man starter på Moderne Femkamp (MF), har man nok ikke  megen ide om, hvor svært eller let det er at blive en god skytte – eller, hvor god man skal være for at være ‘god’ i moderne femkamp-sammenhæng.

Lad mig med det samme udrydde den fejlopfattelse, at man kan slippe med at lave lidt træning her og der. Selv blandt modne femkæmpere kan der herske uvidenhed mht. hvorfor de aldrig bliver bedre – og derfor aldrig opnår gode skyderesultater. Det er ikke er så enkelt.

Men denne første artikel henvender sig mest til den, der lige er startet med at skifte bekendtskab med MF og MF-skydning.  Det kommer til at handle om det første princip i skydning, nemlig rigtig sigtning.

Som altid inviteres du til at stille uddybende spørgsmål: Send en e-mail.

Hvad skyder man med?

Jeg er nødt til først at fortælle, at vi officielt, siden januar 2011 i Moderne Femkamp skyder elektronisk. Før denne ændring skød vi ”standard luftpistol, 10 meter”. I det nye elektroniske format udskifter man blot luftpistolen med en elektronisk (der skyder ved hjælp af lys). Alt andet forbliver det samme.

Med det elektroniske system kan man skyde når som helst og hvor som helst. Men selve skydningen og træning er 100 % identisk med, når man skyder med luftpistol. Man kan derfor enten bruge de træningspistoler, femkampforbundet har eller man kan bruge en standard luftpistol, f.eks. en Steyr LP10, en Morini 162, en Walther eller en Haemmerli.

Det første kan man gøre derhjemme, mens man for at skyde med luftpistol skal ned på skydeklubbens skydebaner.

Laser eller IR? Selv om man bredt set snakker om ’laser’ pistoler, bruger DMF ikke laser men infrarød teknologi (IR). Og det har en hel række fordele. Det skal vi ikke komme nærmere ind på her, men blot sige, at pistolen i begge tilfælde føles nøjagtigt som en standard luftpistol. Den eneste forskel er, at man, når man skyder elektronisk, ikke skal putte hagl i pistolen før hvert skud.

Hvad går skydningen ud på?

Ja, det handler naturligvis om at ramme skiven i midten, altså i tieren, og det er faktisk ikke er så lige til. De fleste har sikkert prøvet at skyde et antal skud og set, at skuddene oftest sidder spredt over skiven, og at man ikke helt ved hvorfor det ene skud sidder her, og det andet der.

Målet for træningen er at kunne ramme skiven samme sted hver gang, og helst i midten. Det er stort set kun absolutte topskytter, der er i stand til at gøre dette sikkert og konstant. En center-tier skyder man nemlig kun, når man får alle detaljer på plads. Nå ja, så sker det dog alligevel nu og da, at man rammer lige i pletten ved en tilfældighed. Er man i tvivl om, om det er et tilfælde, kan man jo prøve at gøre det fem gange i træk …

Fokus no.1: Rigtig sigtning

Pistoler har to sigtemidler, et forreste og et bageste.  Det forreste kalder man ’korn’ efter det mere almindelige ’sigtekorn’ og det kommer af at man faktisk tidligere ofte havde en kugleform på toppen af forreste sigtemiddel, mens det nu består af noget man måske bedre kunne kalde en ’stolpe’ – en firkantet, regulær stolpe de står op fra pistolens overkant.

Det bageste sigtemiddel kalder man ’kærv’, of det betegner, at der i dette bageste er lavet en – ligeledes regulær – indkærvning, af samme form som ’kornet’ – men bredere.

Den sidste faktor i sigte-systemet er så skiven og dens orienteringspunkter.  Og endelig fremkommer god sigtning så derved, at disse tre ting – kærv, korn og skivens plet placeres i forhold til hinanden, som vist i figur 1.

Figur 1

Figur 1: Det korrekte sigtebillede. Kornet står præcist i midten af kærven, og den sorte plet står over kornet.

Set fra skyttens øje er der flere muligheder for sigtebilleder, som angivet nedenfor, men kun et er det korrekte. Kornet står nøjagtig i midten af kærven, når du med strakt, vandret arm kigger ud over pistolens sigtemidler. Og på toppen af kornet ligger så skivens sorte plet. Du sigter mod plettens underkant – for at ramme dens centrum.

Hvorfor sigter man ikke lige i midten når nu skal ramme der? Fordi kornet er sort – og inderpletten på skiven er sort. Der er ikke nok kontrast mellem sigtemidler og målet til du kan orientere dig. Man kan ikke se afgrænsningen af kornet på baggrund af pletten. Derfor sigter vi mod plettens underkant.

Når vi alligevel rammer centrum skyldes det, at der er stillet på sigtemidlerne. Kornet er fast, mens kærv-delen, det bageste sigtemiddel, kan justeres op og ned. Det er meget små justeringer på pistolens bageste sigtemiddel der skal til, for at få en relativt stor forskydning af sigtepunktet. Se evt. denne grafiske fremstilling af, hvordan det virker (pdf).

Vi ved nu, hvor på skiven vi skal sigte for bedst at skelne, men vi skal lige have to ting mere på plads, nemlig hvordan forreste og bageste sigtemiddel står i forhold til hinanden, i højden og i bredden.

Figur 2

Figur 2: Hvis justeringen af korn, kærv og midterpletten ikke er korrekt, bliver skuddet ikke præcist.

  • Kærvens overkant skal flugte med kornets overkant, så nøjagtigt som muligt
  • Samtidig med at vi sørger for at have pletten liggende som på figuren ovenfor
  • Endelig skal der være lige meget hvidt på begge sider af kornet

Er pistolen skudt ordentligt ind, og sigter man som beskrevet ovenfor, på det tidspunkt aftrækket går, ja så skyder man en tier!

Så er det bare at træne

Dette var første lektion for begyndere i skydning. Prøv det som beskrevet, koncentrer dig om detaljerne jeg har beskrevet. Så vender jeg meget snart tilbage med flere gode ideer mht. hvordan man kommer videre hen imod at blive en bedre skytte.

Kommende relaterede emner:

  • Detaljeret sigteteknik
  • Aftræk og pistolfatning
  • Middeltræffepunkt – hvad det er og hvordan det kan bruges
  • Kroppens opstilling i skydning
  • Combined Event skydning
  • Hvor god en skytte er jeg? Hvordan kan jeg checke det?

Comments are closed.